Nästan samtliga av oss känner igen Jesu ord från Markusevangeliets tionde kapitel: låt barnen komma till mig och hindra mig inte. Vi i församlingen tror att barn ligger alldeles särskilt nära Guds hjärta och ser det som en stor ynnest att få lov att undervisa och kanske även introducera barnen i Guds ord. I söndagsskolan börjar man praktisera kristna principer tillsammans med sina jämnåriga. 

Barnen i söndagsskolan har  ett eget fadderbarn som de får vara med och stötta. Föräldrarna förser barnen med en peng till fadderbarnet och barnen får i sin tur öva sig på att ge av sitt överflöd till dem som har mindre. 

För de minsta barnen 3-8 år så samlas man först för en kort stunds undervisning och fruktstund. Sedan går man vidare till pysselrummet eller ner till gymnastiksalen för lekar och aktivitet. Vid fint väder är det inte heller ovanligt med utomhusaktivitet. 

Med jämna mellanrum deltar barnen även aktivt i gudstjänsten med sång, dans, drama eller dylikt.