Nästan samtliga av oss känner igen Jesu ord från Markusevangeliets tionde kapitel: låt barnen komma till mig och hindra mig inte. Vi i församlingen tror att barn ligger alldeles särskilt nära Guds hjärta och ser det som en stor ynnest att få lov att undervisa och kanske även introducera barnen i Guds ord. I söndagsskolan börjar man praktisera kristna principer tillsammans med sina jämnåriga. 

För tillfället har vi söndagsskola varannan söndag. Barnen är då indelade i två grupper, en för de yngre och en för de äldre.