UNGDOMSGRUPPEN

Staden på Bergets ungdomsgrupp har samlingar på fredagar med början kl. 19:00 och slut ca: 23:00.

Grunden för våra samlingar är att lära känna Jesus genom gemenskap med varandra
och genom bibelundervisning.

Innehållet varierar mycket, allt från lovsång och bibelläsning till idrottsaktiviteter och spel.

Alla är hjärtligt välkomna.

Mvh ungdomsledare: Magnus  

Vad kan förändra ditt liv?   Vill du att ditt liv ska förändras?   Vågar du förändras?      2021-02-24

Namnet Jesus är och har alltid varit kontroversiellt för världen. Guds stora plan att återupprätta gemenskapen med oss och ge oss vägen till himmelriket ledde till stor splittring kring det judiska folket och även i områdena runtomkring. Där mänskliga traditioner fick ge vika för den sanne Gudens uppenbarelse. Och de som ville bli förändrade blev förvandlade. Men de som inte ville ta emot budskapet förblev traditionsbundna och satt fast i det mänskliga tänket.

Vi kan ibland se ner på det mänskliga tänket från den tiden. Det som skilde människorna från Gud och Guds fantastiska plan att ge oss sitt slutgiltiga offer, Jesus död och uppståndelse, som är vägen som leder till förlåtelsen och försoningen, genom att säga: vi är inte som dem – De som inte förstod att Jesus är Guds son.

Men livet idag är inte mycket annorlunda än vad det var då. Vi sitter också fast i traditioner, vi har mänskliga åsikter som strider mot Guds grundtanke och vi väljer att se till vårt stora ego före vi ser oss omkring för att sträcka ut en hjälpande hand till behövande i samhället. Vilket leder till att vi inte vill se en förändring i våra liv.
Vi kan även liknas de fariséer som levde då, genom att vi sätter oss själva på piedestaler och säga att vi är oberoende av Guds nåd.
Att vi klarar oss själva och att vi inte behöver bli berörda av hans väldighet.
Genom att säga att vi är oberoende av Guds nåd, för oss bort från honom och vi hänger långsamt upp förlåten/skiljemuren mellan oss och Gud och får börja om från början och anstränga oss om och om igen för att få se Guds strålglans.

Men när vi väl får ett möte med Jesus, den sanne Guden, som förlåter synder och som helar och upprättar trasiga själar blir vi berörda på djupet. Och när vi väl väljer att ta steget för att möta Jesus blir vi förändrade ja till och med förvandlade. Fullständigt omskakade.
Och viljan att börja vilja umgås med honom igen blir så stark att det inte finns något annat som kan dra vår uppmärksamhet ifrån det.
Vår längtan blir stor, likt när man blir förälskad, och man gör vad som helst för att få spendera mer tid med varandra och man anstränger sig till det yttersta för att lära känna varandra mer.

Men den första kärleken, förälskelsen, blir bara ett skådespel om man inte väljer att fördjupa relationen. Om man inte är villig att se varandra blir kärleken bara ensidig. Och det sker ingen förändring eller fördjupning i relationen. Men när vi väl väljer att gå hela vägen, att möta hinder tillsammans, att glädjas tillsammans och att till och med sörja tillsammans blir vi påverkade och kärleken blir inte ensidig utan dubbelsidig. Den man umgås med blir man mer lik och den som man älskar vill man umgås mer med. Man är villig att förändras på grund av kärleken.

I ett samhälle där vi blir matade med att vi hela tiden ska förverkliga oss själva, bli erkända, bekräftade och till och med hävda oss inför våra medmänniskor gör att den kärlek som ligger till grund för vår existens blir bara ensidig. Jesu kärlek väntar på att bli besvarad och den utsträckta handen från himmelriket når inte fram till våra hjärtan. Men om vi väljer att ta steget mot Jesus genom att ta emot av Guds nåd men även av hans sanning blir vi förändrade och det för evigt. Vår längtan blir till en iver där vi söker efter mer och lär oss känna den trygghet och frid som blir konsekvensen av den besvarade kärleken.

Och när vi säger ja till Jesus och låter oss bli mottagliga av hans stora nåd och barmhärtighet får vi se den vackraste kärleken som finns. Den som får mänsklig kärlek att falna. Strålglansen från honom gör det omöjligt att motstå att VILJA älska sin medmänniska. Det blir inte något man presterar utan bara något man lämnar ifrån sig. Eller en effekt på det som sker inom oss.

Så mitt avslut på det här blir som inledningen, vill du att ditt liv ska förändras? Jag vet att Jesus vill möta med varje människa och du är en av dem. Så låt dig präglas av hans strålglans, låt dig fyllas av hans outgrundliga kärlek och nåd och bli ett kärl som flödar över av kärlek till dina medmänniskor. Våga förändras.

Ungdomsledare, Staden på Berget

Ett löfte att lita på – när vargen förvandlas till ett får.                                                                                                                 2019-01-22

Nu är det ett nytt år med nya möjligheter och nya beslut att ta. Det innebär för många ett nytt löfte som ska hållas i åtminstone några veckor eller på sin höjd i några månader. Jag har själv varit där då jag har lovat mig själv att avsluta eller påbörja en ny vana. Jag kan med facit i hand erkänna att det alltid har slutat i ett brutet löfte.

Jag har läst att det som upprepas mer än 30 gånger tenderar att förbli en vana. Så för alla oss som avlägger löften om att starta en god vana eller avsluta en dålig, så måste vi förstå vikten av att vara tålmodiga och uthålliga.

I ett samhälle som lär oss det motsatta, där det hela tiden handlar om att fånga saker i flykten och att finna det bästa för stunden, blir det därför mycket ansträngt för oss att infria ett löfte till oss själva eller andra.  Vi måste avskärma oss från den här världen för att avvärja oss från dess frestelser.

Och om vi väljer att fortsätta att leva på som vi gjort tidigare kommer det inte att ske en förändring och vi kommer inte heller att lyckas hålla våra löften. Det vi måste göra istället är att förstå vår bakgrund så att vi kan få  nyckeln till insikten om den nåd som vilar över oss varje dag. Det är först då som vi kan bli medvetna om vilka beslut som vi kan ta eller undvika.

Oavsett vilka beslut vi ska ta eller vilka löften som ges så finns det alltid ett löfte som vi kan förtrösta på.
Att nåden är ny varje dag och att vi frivilligt får ta emot den.

Gud har gett oss ett löfte att lita på. Det enda vi behöver göra är att kapitulera inför den levande Guden och att förstå att Jesus har all makt på Jorden och i Himmelen genom sin uppståndelse från döden. Jesus har fullbordat Guds verk och betalat priset för oss. Inte delbetalat eller betalat med kredit utan han har köpt oss fria från lagen som har bundit oss. Är vi laglösa? Nej!! Vi är friköpta likt en fånge är friköpt mot borgen eller likt en slav som har blivit friköpt från sin ägare. Vare sig vi ser oss själva som skyldiga eller om någon annan ser oss som skyldiga så är vi fria. När vi har tagit emot budskapet och varje dag bekänner att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet går vi segervissa och fyllda med hopp om det eviga livet.

Ja, vi måste se oss själva som syndare varje dag. Och ja, vi måste se oss friköpta från synden varje dag. Annars kan vi inte tillräkna oss den nåd som vilar över oss. Det är genom den stora insikt som vi kan leva ett spännande liv tillsammans med Jesus. Och det är först då vi kan se Guds mirakel i andras och i våra egna liv.

Med den insikten kan och måste vi se våra medmänniskor med en stor portion nåd. Jag hörde en fantastisk predikan med Paul Washer. Där han avslutade sin undervisning med en liknelse. Kontentan av liknelsen var att genom förvandling blir vi förändrade. Vi kan inte skjuta vargen för att skydda fåren för då skadar vi vargen. Vi kan inte heller bura in vargen för när vi släpper ut den igen kommer den förmodligen göra samma sak igen när den blir utsläppt för att den är driven av det naturliga. Det enda som kan rädda situationen är att förvandla vargen till ett får för att både fåren och vargen ska bli skyddade.

Liknelsen fortsatte i en vardaglig händelse där Paul liknade sig själv som en nytillkommen pastor i en relativt gammal församling. Han blev då tillsagd att hälsa på en avfälling som levt ett öppet syndigt liv i flera år. Det uppdagades att efter besöket så kom avfällingen tillbaka till församlingen men utan en förvandling. Avfällingen var medveten om att livet han levde var dåligt och att det som han älskade var dåligt. Att han borde ändra på sig. Men utan förvandlingen liknar vi honom vid den inburade varg som vi tidigare talat om. Vargen älskar att jaga och att äta och jagar efter lätta byten. Hindrar vi vargen blir den bara avbruten i sitt handlande till sitt begär, till det den älskar. Och fortsätter därefter att ta vid sitt begär när den blir utsläppt.

Med andra ord, vi kan inte ändra eller bura in någon till ett evigt liv. Det måste ske en förvandling. Då den utsatta frivilligt måste genomgå en förvandling. Bli berörd på djupet och möta sin skapare och mästare och be om nåd.

Vi som är upplysta och medvetna om att nåden är ny varje dag är skyldiga att synliggöra nåden för våra med­människor genom våra handlingar. Inte genom att rättfärdiggöra oss själva. Utan genom att se med nåd på dem. Först då ger vi dem en chans att möta Guds kärlek i våra handlingar.

Jag tror att det är viktigt att förtydliga för oss själva och för andra troende att det inte är gärningarna som frälser utan att det är mötet med Jesus och insikten på att nåden är ny varje dag. Och att det är gärningarna som blir frukten av vår frälsning.

Det syns tydligt när vargen har förvandlats till ett får.


Ungdomsledare, Staden på Berget


Jag ställer mig tre frågeställningar:

  1. Vad kan vi göra för Gud? 
  2. Hur kan jag förstå Guds kallelse i mitt liv? 
  3. Vad förtröstar jag på när jag hamnar i svårigheter?

Att leva fullt ut för Jesus är lätt att prata om, men mycket svårt att efterleva. Att dessutom ge vidare av det livet som Jesus har gett oss är ännu svårare. Till att börja med måste vi förstå att det inte handlar om prestation och förmåga, i form av vårt agerande, utan att det handlar om att överlåta oss helt och fullt åt det som Jesus förser. Vi måste förstå att Gud har skapat oss, i hans ögon perfekta, likt han har skapat sin son fullkomlig.

En väsentlig skillnad mellan oss och Jesus är att han är Guds son, även om vi många gånger att vi är gud i våra liv.

Vad kan jag då göra för Gud? Det ni har gjort för en av mina minsta… säger Matt. 25

Vi måste förstå att vi är kallade till att leva i nåd och endast nåd från den allsmäktige, rättfärdige och den helige skaparen. Först då förstår vi vår plats och vår kallelse till att vara ett redskap för våra medmänniskor.

Kan vi förstå den utan att underordna oss? Svaret är enkelt. Nej. Att säga att vi inte är beroende av Gud eller att vi klarar saker på egen hand gör att vi sakta hänger upp förlåten framför tronen i våra liv och väljer då att skilja oss från den ständiga närvaron av Guds nåd.

Genom att hela tiden vara bedjande i sin ande, och genom att hela tiden ifrågasätta varje situation i sitt liv ur Jesu perspektiv, ger oss en enklare vardag och ett helt nytt sätt att hantera vår vardag på. Gud ger oss rätt nycklar, instrument och argument i varje situation som vi utsätts för eller prövas i.

Det är först när vi vågar att ta steget som vi ser resultatet. Det är då Gud förser och den Helige ande kan verka i våra liv. Vi står som Petrus vid båtrelingen och väntar på att vattnet ska bära. Det kan inte prövas genom någon teologi eller genom någon slags teori, utan måste prövas och upplevas för att det ska bära. Jesus står fast och väntar på vår inställning och är villig att ge oss svar genom under och tecken.

Kan vi förmedla den till våra medmänniskor? Det handlar helt enkelt om var din överlåtelse är. Det är först när överlåtelsen ligger hos Jesus som vi kan börja verka i hans under, mirakler och tecken. För sådan är Jesus. Han vill visa sig genom vår överlåtelse och genom vår tro på att han kan förändra alla våra situationer på ett gudomligt sätt.

Hur når vi den insikten? Och vad ska vi göra för att våga lägga hela vår överlåtelse i Jesus händer? Även det här svaret är enkelt; TRO. Om vi inte tror att Jesus är verksam i våra handlingar kan vi inte heller göra de tecken som vi söker för att visa vår skapare och mästares omsorg och kärlek. När vi kommer i situationer som vi inte känner igen, har vi bara vår tro till Guds underbara omsorg som hjälper.

Jag säger inte att vi ska utsätta oss för onödiga prövningar eller kasta oss ut ur vår trygghetszon om vi inte har blivit kallade till detta. Men det är mycket i vår vardag som vi undviker för att inte behöva rucka på vår trygghet. Det krävs mycket av vår egen trygghet om vi ska få se under och tecken. Vi söker frälsning till våra medmänniskor. Men mycket ofta söker vi det utan att göra någon prestation eller våga gå över relingen på båten för att se om vattenytan bär.

Låt oss idag ta steg som förändrar och som blir betydelsefulla i framtiden. Se till att våga sätta tyngden på vattenytan. Det är först när vi har tagit steget som vi lär oss att se att det bär.

Staden på Berget: Ungdomsledare

Att leva livet idag – och dö för evigt… eller… att dö från sitt eget idag – och få ett evigt liv!

"Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja..." (Rom 12:2)

Det handlar helt och fullt om att möta Jesus; att lägga bort sina egna begär och sitt ego för att lära känna den levande Guden. Han som ger oss ett evigt liv. Världen utvecklas och förändras, vi människor ställs inför valet att påverkas eller att påverka.

Precis som vi ser skillnaden mellan termometern och termostaten. Termometern visar vilken temperatur det är medan termostaten kan förändra vilken temperatur det ska vara. Jag vill att vi följer med utvecklingen men utvecklas till människor som påverkar tiden positivt med våra liv och med våra gåvor som Gud har lagt ner i var och en av oss. Men vi ska inte påverkas av världen. Precis som det står i bibeln att vi inte ska leva av världen utan vi ska leva i den och göra skillnad

"Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja..." (Rom 12:2)

Genom att lyssna på Jesus kan vi sätta upp exempel på vad som är okej och säga stopp till det som inte är okej, då kan vi också bidra till att världen påverkas positivt. Dagens tidsanda talar om för oss att vi ska roa oss, se till våra egna nöjen och att vara våra egna kungar/drottningar. Men Jesus vill något mycket mer med våra liv, Han vill förmera det vi har fått, Han vill ge oss mer av det vi kan se, men främst av allt vill Han att vi ska älska vår omgivning så som Han gör.När vi gör det får vi frid i våra hjärtan och kan ge vidare och påverka världen positivt. Låt Jesus leda dig så att du kan visa vilken temperatur det ska vara. Överlåt ditt liv till Jesus, den levande guden som har gått före och visat vägen, lägg ner dina egna begär och ditt ego och låt Jesus flytta in i ditt hjärta…

… och få ett evigt liv!

Staden på Berget; Ungdomsledare