INDIENS BARN I VÅRA HJÄRTAN


Guds medarbetare
Guds medarbetare är en ideell stiftelse som arbetar med att samla in medel för att hjälpa barn i Indien med mat, kläder, utbildning m.m. I dagsläget ansvarar vi för driften av två barnhem: Bethany och Moriah. 

Barnhemsbarnen är föräldralösa eller har föräldrar som saknar möjlighet att försörja sina barn.


Moriah
Moriah barnhem ligger i Kolar Goldfield ca 100 km från Bangalore. Kolar Gold-field är en liten by med ca 300.000 invånare. Byn, som namnet antyder, är uppbyggd kring en stor guldgruva. För ett antal år sedan stängdes gruvan vilket medförde förödande konsekvenser för invånarna i byn.


Moriah barnhem består av flera byggnader med en muromgärdad gård. På barnhemmet finns det idag ca 45 barn i åldrarna 7 – 17 år. I barnhemsbyggnaden bor ett tiotal barn i varje rum, där de också har hyllor och skåp för sina personliga ägodelar. Till varje sovsal hör också ett mindre rum där gruppens barnskötare bor. För ett antal år sedan installerades solfångare på taket, vilket inneburit  att det nu finns varmvatten i kranarna. 

Barnen går i indisk skola upp till secondary school (likt vårt gymnasium). En del får också gå på college.

Standarden på barnhemmen är enkel, men här får barnen ändå möjlighet att finna glädje och hopp för framtiden.

 Guds medarbetare försöker också att investera pengar i olika projekt som skapar större möjlighet till självförsörjning och på så sätt ger arbetstillfällen. Det kan till exempel innebära att ge möjlighet till odling av grönsaker, som tillsammans med ris är basfödan. I stiftelsen försöker vi även att förbättra barnens utbildning genom att satsa på bättre skola. För barnen som gått ut Secondary school finns möjlighet till en enklare yrkes- eller datautbildning. Det planeras också för att starta projekt för stöd till fattiga familjer att kunna skicka sina barn till skolan.


Stiftelsen Guds medarbetare är en ideell organisation och är därför helt beroende av faddrar och sponsorer för att förbättra möjligheten för barn i Indien till en bättre morgondag.
.
Är du intresserad av att stödja vårt arbete för Indiens barn?

GUDS MEDARBETARE
c/o Andreas Serholt
Ekerydsvägen 1
519 31 Horred
andreas.serholt@gmail.com
.
Plusgiro 437353-6