Församlingen är en del av Marks Ekumeniska Råd (MER) tillsammans med fem andra församlingar runt om i kommunen. Genom denna grupp har församlingen blivit delaktiga i ett  hjälpprojekt som strävar efter att förbättra de rumänska romernas levnadsvillkor. Projektet handlar till stor del om hjälp till självhjälp och  på hemsidan för projektet står att läsa  följande: Vi jobbar framför allt med att ge barnen och föräldrarna en positiv attityd till skolgång och utbildning. Om möjligt bidrar vi till att skapa arbetstillfällen (just nu korgtillverkning). Vi hjälper även till med akuta hjälpbehov och projekt som syftar till att ta dem ut av fattigdomen.  Till hjälp i projektet har vi en representant från Bukarest: Marian Marenica, han reser till Viperesti en gång i månaden och stannar i ca en vecka varje gång. Väl på plats hjälper han till med alla möjliga praktiska saker, men ett stort fokus ligger på att hjälpa de romska barnen. 

Hjälpen som givits hitills är bland annat: inköp av material till skola och dagcenter (enligt deras egna önskemål), skor till barn som inte kan gå till skolan p.g.a att de inte har något att ha på fötterna, smörgåsar till barnen som besöker dagcentret (en sorts läxläsningsklubb för skolbarn i alla åldrar), hjälp till en brännskadad pojke och två pojkar med gomspalt, hjälp med två brunnar, start av hönsfarm m.m, inköp av dörrar, sängar och madrasser, tvättbaljor, hinkar, tvål och tvättmedel, skolväskor, led-lampor, matpaket och kläder v.b., tandkräm och tandborstar m.m.

För att läsa mer gå in på hemsidan här.