" Herren skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himlen, för att ge regn
i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du skall ge
lån åt många hednafolk men själv skall du inte låna av någon.
Herren skall göra dig till huvud och inte svans. Du skall endast
vara över och aldrig under, om du lyssnar till Herrens, din Guds,
bud som jag idag ger dig för att du skall hålla och följa dem.
"

                            5 Mos. 28:12-13 

Vecka 39

Förebedjare: Gloria och Hugo Delgado 

01/10 fredag    -  Ungdomsmöte 19:00

02/10 lördag    -  Skol- och församlingsban 09.00
            Mötesplatsen second hand & café 10.00

03/10 söndag  - Gudstjänst 10.00 (samling för bön 09.30), Tionde
            
Predikan: Ulla Andersson
                                     Mötesledare: Troels Truelsen
        Lovsång: Gabriel Götborg
        Vaktmästare: Jonas Algotsson

Vecka 40

Förebedjare: Monica Norén, Mona Gustavsson, Yvonne Dahlberg

04/10 måndag - Bön Sjögården 19.00

07/10 torsdag  - Morgonbön 05.00

08/10 fredag     - Ungdomsmöte 19:00

09/10 lördag     - Mötesplatsen second hand & café 10.00

10/10 söndag   - Gudstjänst 10.00 (samling för bön 09.30), Tionde, Söndagsskola
                                      Predikan: Lars Henriksson
                                      Mötesledare: Rebecka Serholt Serholt
        Lovsång: Oskar Götborg
        Vaktmästare: Anders Ohlson

Vecka 41

Förebedjare: Ritva Madsen, Rebecka Serholt Johansson

11/10 måndag - Bön Sjögården 19.00

14/10 torsdag  - Morgonbön 05.00
        Bibelskola på Mötesplatsen 18:30

15/10 fredag    - Ungdomsmöte 19:00

16/10 lördag    - Mötesplatsen second hand & café 10.00

17/10 söndag   - Gudstjänst 10.00 (samling för bön 09.30)
                                   
 Predikan: Hasse Andersson
                                 
   Mötesledare: Kai Serholt
        Lovsång: Isak Serholt
        Vaktmästare: Benjamin Serholt

Vecka 42

Förebedjare: Margit Johansson, Christer Serholt

18/10 måndag - Bön Sjögården 19.00

21/10 torsdag  - Morgonbön 05.00

22/10 fredag    - Ungdomsmöte 19:00

23/10 lördag    - Mötesplatsen second hand & café 10.00

24/10 söndag   - Gudstjänst 10.00 (samling för bön 09.30), Söndagsskola
        Predikan: Ann-Christine Lindström
        Mötesledare: Christer Serholt
        Lovsång: Familjen Bergqvist
        Vaktmästare: Mattias Serholt, Bernt Andersson

Vecka 43

Förebedjare: Familjen Gradalski

25/10 måndag - Bön Sjögården 19.00

28/10 torsdag  - Morgonbön 05.00
        Bibelskola på Mötesplatsen 18:30

29/10 fredag   - Ungdomsmöte 19:00

30/10 lördag    - Mötesplatsen second hand & café 10.00

31/10 söndag  - Gudstjänst 10.00 (samling för bön 09.30)
       Fria Vittnesbörd
       Mötesledare: Magdalena Götborg
       Lovsång: Annie Arnell
       Vaktmästare: Jonas Algotsson