Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull. 
Psaltaren 103:11-14

AUGUSTI

Vecka 31

Förebedjare: Monica Noren, Mona Gustavsson, Yvonne Dahlberg

27/07 måndag - Bön Sjögården 19.00 

30/07 torsdag - Morgonbön 05.00 

31/07 fredag – Ungdomsmöte 19.00 

01/08 lördag – Skol och församlingsbön 09.00

Mötesplatsen stängd 

02/08 söndag - Gudstjänst (samling för bön 09.30) Tionde

Predikan:

Mötesledare: Rebecka Serholt Johansson

Musik: Familjen Bergqvist

Vaktmästare: Magnus Johansson

Fika: Magdalena & Oskar, Sandra & Lucas

 

Vecka 32

Förebedjare: Rebecka Serholt Johansson, Ritva Madsen

03/08 måndag – Bön Sjögården 19.00 

06/08 torsdag - Morgonbön 05.00 

07/08 fredag – Ungdomsmöte 19.00 

08/08 lördag – Mötesplatsen second hand & café 10.00 

09/08 söndag – Gudstjänst (samling för bön 09.30) Tionde

Predikan: Birgit Truelsen

Mötesledare: Christer Serholt

Musik: Annie Arnell

Vaktmästare: Benjamin Serholt

Fika: Carina & Christer, Mona

 

Vecka 33

Förebedjare: Antonio Diaz, Yvette Diaz

10/08 måndag – Bön Sjögården 19.00 

13/08 torsdag - Morgonbön 05.00 

14/08 fredag – Ungdomsmöte 19.00 

15/08 lördag - Mötesplatsen second hand & café 10.00 

16/08 söndag - Gudstjänst (samling för bön 09.30) Missionsoffer

Predikan: Lars Henriksson

Mötesledare: Kai Serholt

Musik: Gabriel Götborg

Vaktmästare: Mattias Serholt

Fika: Sindi & Jonas, Yvette & Antonio                         

 

Vecka 34

Förebedjare: Christer Serholt, Margit Johansson

17/08 måndag - Bön på Mötesplatsen 19.00,

Obs! På Mötesplatsen då skolan har upprop i Sjögården. 

20/08 torsdag - Morgonbön 05.00 

21/08 fredag – Ungdomsmöte 19.00 

22/08 lördag - Mötesplatsen second hand & café 10.00 

23/08 söndag - Gudstjänst (samling för bön 09.30) Församlingsoffer

Predikan: Ulla Andersson

Mötesledare: Troels Truelsen

Musik: Yvette Diaz

Vaktmästare: Anders Ohlson

Fika: Monica & Danne, Aurika & Jonas 

 

Vecka 35

Förebedjare: Familjen Gradalski

24/08 måndag - Bön Sjögården 19.00 

27/08 torsdag - Morgonbön 05.00                      

Bibelskolestart på Mötesplatsen 18.30, Varmt välkomna! 

28/08 fredag – Ungdomsmöte 19.00 

29/08 lördag – Mötesplatsen second hand & café 10.00 

30/08 söndag - Gudstjänst (samling för bön 09.30) Nattvard

Fria Vittnesbörd

Mötesledare: Christer Serholt

Musik: Annie Arnell

Vaktmästare: Magnus Johansson

Fika: Mikaela & Adam, Isak & Clara

 

Vecka 36

Förebedjare: Gloria Delgado, Hugo Delgado  

31/08 måndag - Bön Sjögården 19.00 

03/09 torsdag - Morgonbön 05.00 

04/09 fredag – Ungdomsmöte 19.00 

05/09 lördag – Skol och församlingsbön 09.00

Mötesplatsen stängd 

06/09 söndag - Gudstjänst (samling för bön 09.30) Tionde

Predikan:

Mötesledare:

Musik:

Vaktmästare:

Fika: