Staden på Berget

"Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig."

- Ps 13:6


Gudstjänst 2/4 - Lars Henriksson

sunset-5536777__340jpg
Välkommen på gudstjänst nu på söndag den 2/4 kl. 10.00.
Lars Henriksson predikar om fasta som en inledning på vår bön- och fastevecka som börjar den 3/4.
För mer information om bön- och fasteveckan läs under fliken "Kalender".
"Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning,
kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.
Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast.
Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår." 
Jes. 58:6-8
Hem                    ・Om oss                     ・ Kalender                     ・Gudstjänster                     ・Verksamheter                     ・Kontakt                     ・Ge en gåva
                                     ・ Historia                                                                                                                            ・Bön                                             Kontakt                    
                                     ・ Vision                                                                                                                                ・ Barn och ungdom                Hitta till oss
                                     ・ Stadgar                                                                                                                             ・ Mission                                    ・  Hyra lokaler
                                                                                                                                                                                         Mötesplatsen
                                                                                                                                                                                         Leteboskolan