Staden på Berget

"Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig."

- Ps 13:6


17/12 Gudstjänst - Livets söndag


På söndag den 17/12  kl. 10.00 firar vi Livets Söndag som infaller den 3:e advent varje år.
Välkomna att fira tillsammans med oss!
Vi får i tacksamhet ta emot Guds gåva - Livet.
Och också fira att Fadern genom Jesus gett oss inte bara detta livet,
utan också evigt liv tillsammans med Honom.

"Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok,
de var bestämda innan någon av dem hade kommit."
Ps. 139:14-16


Hem                    ・Om oss                     ・ Kalender                     ・Gudstjänster                     ・Verksamheter                     ・Kontakt                     ・Ge en gåva
                                     ・ Historia                                                                                                                            ・Bön                                             Kontakt                    
                                     ・ Vision                                                                                                                                ・ Barn och ungdom                Hitta till oss
                                     ・ Stadgar                                                                                                                             ・ Mission                                    ・  Hyra lokaler
                                                                                                                                                                                         Mötesplatsen
                                                                                                                                                                                         Leteboskolan