Staden på Berget

"Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig."

- Ps 13:6


5/2 Gudstjänst kl. 10.00 - Ulla Andersson

Bloch-SermonOnTheMountjpg

Varmt välkommen på gudstjänst nu på söndag den 5/2 kl. 10.00. 
Ulla Andersson predikar och kommer att ta vid på temat "Guds Rike".
Jesus sa - "Så skall ni be: Fader vår, som är i himlen. Helgat blive Ditt namn.
Komme Ditt rike. Ske Din vilja på jorden liksom den sker i himlen."
Hem                    ・Om oss                     ・ Kalender                     ・Gudstjänster                     ・Verksamheter                     ・Kontakt                     ・Ge en gåva
                                     ・ Historia                                                                                                                            ・Bön                                             Kontakt                    
                                     ・ Vision                                                                                                                                ・ Barn och ungdom                Hitta till oss
                                     ・ Stadgar                                                                                                                             ・ Mission                                    ・  Hyra lokaler
                                                                                                                                                                                         Mötesplatsen
                                                                                                                                                                                         Leteboskolan