Staden på Berget

"Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig."

- Ps 13:6


Gudstjänst 4/6, Fria Vittnesbörd

malmo-4525675_640jpg
Välkommen på gudstjänst nu på söndag den 4/6 kl. 10.00.
På söndag har vi det vi kallar "Fria Vittnesbörd".
Om man söker på ordet vittnesbörd får man betydelsen: tecken, bevis, intyg, bekräftelse m.m.
Fria Vittnesbörd hos Staden på Berget kan beskrivas lite som "öppen scen".
Den som vill delar med sig av något som Gud har gjort eller talat i dens liv.
Vi får uppmuntra varandra genom det Gud gör och bekräfta att Hans ord är sant
och att Han är verksam här och nu genom sin Helige Ande.

"Visa mig, Herre, Din väg, jag vill vandra i Din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda:
Att jag fruktar Ditt namn. Jag vill tacka Dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta
och ära Ditt namn i evighet." Ps. 86:11-12Hem                    ・Om oss                     ・ Kalender                     ・Gudstjänster                     ・Verksamheter                     ・Kontakt                     ・Ge en gåva
                                     ・ Historia                                                                                                                            ・Bön                                             Kontakt                    
                                     ・ Vision                                                                                                                                ・ Barn och ungdom                Hitta till oss
                                     ・ Stadgar                                                                                                                             ・ Mission                                    ・  Hyra lokaler
                                                                                                                                                                                         Mötesplatsen
                                                                                                                                                                                         Leteboskolan