”Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” (Matt. 5:14-16)

I EN STAD finns en organisation, stadskontor el. dyl. Där finns också en så kallad infrastruktur. I en stad bor innevånarna mer koncentrerat (nära varandra), och för att det ska fungera behövs en mängd olika serviceyrken, där finns affärer, olika hantverkare samt en ordningsmakt. För människors överlevnad behövs också annan sysselsättning, typ industrier och utanför på landsbygden lantbruk.

HERREN själv står bakom sitt ord. Och han kommer att föra visionen till fullbordan genom dem han utvalt till att se, förstå och gripa om den. Han har också lovat att öppna dörrar, större än vi kan ana, men bara om vi vill gå igenom dem. Utmaningen är här, det är tid att se mer av det Gud sagt, därför behöver vi kunskap till att förstå Hans hjärta och längtan.

Hur får man ljuset att lysa? Inte genom att sätta det under skäppan, utan på ljusstaken. För att få ljuset i ljusstaken måste vi använda vårt förstånd, våra händer och våra fötter. Vi kan inte be att ljuset ska hoppa dit själv. Därför har vi fått möta Jesus, han har förlåtit och förvandlat oss, vi har fått ett nytt liv, inte bara för ett självändamål, utan för att påverka och förändra vår samtid, inte passivt låta den påverka oss.

Vår arbetsbeskrivning/vision är nerbruten i följande 6 punkter:
- En fristad
- En modell
- En lustgård
- En helande plats
- En bas att sända ut ifrån
- JosefstjänsterHem                    ・Om oss                     ・ Kalender                     ・Gudstjänster                     ・Verksamheter                     ・Kontakt                     ・Ge en gåva
                                     ・ Historia                                                                                                                            ・Bön                                             Kontakt                    
                                     ・ Vision                                                                                                                                ・ Barn och ungdom                Hitta till oss
                                     ・ Stadgar                                                                                                                             ・ Mission                                    ・  Hyra lokaler
                                                                                                                                                                                         Mötesplatsen
                                                                                                                                                                                         Leteboskolan