”Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” (Matt. 5:14-16)

I EN STAD finns en organisation, stadskontor el. dyl. Där finns också en så kallad infrastruktur. I en stad bor innevånarna mer koncentrerat (nära varandra), och för att det ska fungera behövs en mängd olika serviceyrken, där finns affärer, olika hantverkare samt en ordningsmakt. För människors överlevnad behövs också annan sysselsättning, typ industrier och utanför på landsbygden lantbruk.

HERREN själv står bakom sitt ord. Och han kommer att föra visionen till fullbordan genom dem han utvalt till att se, förstå och gripa om den. Han har också lovat att öppna dörrar, större än vi kan ana, men bara om vi vill gå igenom dem. Utmaningen är här, det är tid att se mer av det Gud sagt, därför behöver vi kunskap till att förstå Hans hjärta och längtan.

Hur får man ljuset att lysa? Inte genom att sätta det under skäppan, utan på ljusstaken. För att få ljuset i ljusstaken måste vi använda vårt förstånd, våra händer och våra fötter. Vi kan inte be att ljuset ska hoppa dit själv. Därför har vi fått möta Jesus, han har förlåtit och förvandlat oss, vi har fått ett nytt liv, inte bara för ett självändamål, utan för att påverka och förändra vår samtid, inte passivt låta den påverka oss.

Vår arbetsbeskrivning/vision är nerbruten i följande 6 punkter:
- En Modell.
- En Lustgård.
- Ett befriat område.
- En fristad.
- En helande plats – ett andligt sjukhus.
- En bas att sända ut ifrån.

Mission, Relation och Funktion:
”Barn, Ungdomar, familj, bön, skola, bygget, Letebogården, Betelskeppet, Israel. Detta är exempel på saker som vi i församlingen engagerar oss i. Det finns även andra saker som vi bär på och som vi får locka fram och göra. Vi vill uppmuntra till detta. Gud har bestämt att vi ska bära frukt.

När vi gör dessa saker har vi ett gemensamt mål:

Att vi sträcker oss ut till alla människor på alla sätt – Mission.
Att vi har gemenskap med andra och Herren – Relation.
Att vi använder våra liv och gåvor som goda förvaltare – Funktion.